blog.pomek.pl

ToDo: Tu powinna być jakaś mądra, życiowa sentencja…

Masz projekt z długiem technologicznym?

Kategoria: Software Development Data publikacji:

Każdy projekt powstaje w różnych warunkach i od samego początku jest on obarczony pewnymi problemami. W idealnym świecie, mamy wpływ na nasz projekt. Niestety, idealne sytuacje nie istnieją, więc nie możemy wszystkiego kontrolować i od momentu rozpoczęcia prac jesteśmy narażeni na zaciągnięcie długu technologicznego.

Najczęściej występującym problemem w każdym projekcie jest deadline. Pod presją czasu tworzymy zły kod, który nie jest kompatybilny z dialogiem SOLID bądź co gorsze, kod ten nie jest pokryty żadnymi testami jednostkowymi.

Czym właściwie jest dług technologiczny? Każde pójście na skróty bądź omijanie problemów za pomocą różnych hacków generuje dług technologiczny. Wielu programistów, z różnych powodów, celowo zaciąga dług z nadzieją, że w przyszłości go "spłaci". Niestety, na nadziei się kończy.

Chciałbym się podzielić historią, która ostatnio zdarzyła się w naszym projekcie. Jedna z podstawowych funkcjonalności w naszym projekcie to mechanizm wyszukiwania. Na początku mieliśmy aż 3 kryteria (filtry), za pomocą których można było ustawić parametry wyszukiwania. Pamiętając, że tworzymy wersję MVP, nie martwiliśmy się problemem, który (jeszcze) nie istniał. Nasz początkowy kod wyglądał mniej więcej tak:

namespace Search;

class SearchQueryParams
{
  // ...

  public function getLocation()
  {
    return $this->location;
  }

  public function getPeople()
  {
    return $this->people;
  }

  public function getEventTypeId()
  {
    return $this->eventTypeId;
  }

  // ...
}

namespace Search\Repository;  

class SearchRepository
{
  // ...

  public function getRoomsByCriteria(SearchQueryParams $params)
  {
    // ...

    if (null !== $params->getLocation()) {
      $query->where('location', $params->getLocation());
    }

    if (null !== $params->getEventTypeId()) {
      $query->where('event_type_id', $params->getEventTypeId());
    }

    if (null !== $params->getPeople()) {
      $query->where('capacity', $params->getPeople());
    }

    // ...
  }

  // ...
}

Początkowo powyższy kod nie był problemem. Wszystkie dostępne filtry były umieszczone w jednym miejscu i każdy z deweloperów wiedział jak to działa.

Wraz z kolejnymi etapami projektu, mechanizm wyszukiwania zaczął się rozrastać. Oprócz poprzednich filtrów, dodaliśmy kolejne, które były bardziej skomplikowane niż te początkowe. W związku z rozwojem wyszukiwarki, metoda getRoomsByCriteria stała się bardzo obszerna. Część naszego kodu z repozytorium została przeniesiona do modelów - skorzystaliśmy z możliwości wydzielania tych samych zapytań do Laravel-owych scope'ów. Wciąż mogliśmy filtrować wyniki wyszukiwania oraz wykorzystywać zaawansowane fragmenty zapytań w kilku miejscach (lubimy zasadę DRY).

Nie zauważyliśmy jednak momentu, kiedy nasza wyszukiwarka miała już 10 filtrów i jej kod został rozmieszczony w różnych miejscach w aplikacji:

 • Kontroler budował obiekt z parametrami wyszukiwania SearchQueryParams,
 • Kontroler obsługiwał formularz z filtrami wyszukiwania,
 • Kontroler pobierał dane i przekazywał je do widoku.

Jak możemy zauważyć, nasz kontroler robił wszystko. Zdaliśmy sobie sprawę, że w pewnym momencie popełniliśmy błąd, który nazywamy długiem technologicznym i dodanie nowych filtrów do tej wyszukiwarki mogło by być niezłym wyzwaniem.

Nasza aplikacja posiadała zestaw automatycznych testów, które pomogły nam wykryć regresję w każdym z dostępnych filtrów. Z solidnym fundamentem w postaci tych testów, zdecydowaliśmy się na przepisanie silnika wyszukiwania.

Refaktoring? Jak?

Przed rozpoczęciem refaktoringu, klient został poinformowany o aktualnej sytuacji. Wytłumaczyliśmy dlaczego zarządzanie tym modułem w przyszłości może być utrudnione oraz dlaczego warto poświęcić kilka dni na refaktoring teraz, niż w przyszłości tracić te dni na zrozumienie co właściwie w tym kodzie się dzieje. Ostatecznie, dostaliśmy zielone światło na naprawę.

Nasz refaktoring rozpoczęliśmy od krótkiego spotkania, na którym zaplanowaliśmy podstawy wszyskich filtrów i kryteriów wyszukiwania. Następnie wspólnie ustaliliśmy jak nowy silnik powinien wyglądać. Każdy z dostępnych filtrów powinien mieć dedykowaną klasę, która dodaje niezbędne warunki do finalnego zapytania.

Rezultat krótkiego spotkania, na którym powstały definicje filtrów do wyszukiwarki.

Repozytorium SearchRepository zostało wyposażone w nowy interfejs, który pozwalał dodawanie w przyszłości warunków (kryteriów) do zapytania:

namespace Search\Repository;

use Search\Criteria\CriterionInterface;

interface RepositoryWithCriteriaInterface
{
  /**
   * Add new criterion into query.
   *
   * @param \Search\Criteria\CriterionInterface $criterion
   * @return self
   */
  public function pushCriterion(CriterionInterface criterion);

  /**
   * Apply all given criteria into current query.
   *
   * @return self
   */
  public function applyCriteria();
}

Każde kryterium implementowało również interfejs, który umożliwiał dodanie filtrów do repozytorium:

namespace Search\Criteria;

use Illuminate\Database\Eloquent\Builder;

interface CriterionInterface
{
  /**
   * Apply the criterion into query
   *
   * @param \Illuminate\Database\Eloquent\Builder
   * @return \Illuminate\Database\Eloquent\Builder
   */
  public function apply(Builder $model);
}

Przykład konkretnego kryterium, którego zadaniem jest sprawdzić, czy wyniki wyszukiwania znajdują się we wskazanej lokalizacji:

namespace Search\Criteria; 

use Illuminate\Database\Eloquent\Builder;

class VenueIsInGivenLocation implements CriterionInterface
{
  /**
   * @var string
   */
  private $location;

  public function __construct($location)
  {
    $this->location = $location;
  }

  /**
   * Apply the criterion into query
   *
   * @param \Illuminate\Database\Eloquent\Builder
   * @return \Illuminate\Database\Eloquent\Builder
   */
  public function apply(Builder $model)
  {
    if (true === empty($this->location)) {
      return $model;
    }

    return $model->where('venues.city', $this->location);
  }
}

Tworzenie filtrów było najprostszym krokiem w refaktoringu. Powstała dedykowana fabryka, której zadaniem było budowanie obiektów z kryteriami. Napisane testy jednostkowe gwarantowały, że ten etap w procesie działa prawidłowo - zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Pozostał jeszcze kontroler, który wciąż robił za dużo. Jego odpowiedzialność również podzieliliśmy na dwie, mniejsze fabryki: pierwsza tworzyła obiekt SearchQueryParams bazując na aktualnym żądaniu (request), druga bazując na utworzonym wcześniej obiekcie, budowała formularz z uzupełnionymi filtrami. W rezultacie, każda z fabryk również może mieć dedykowany zestaw testów jednostkowych. Napisałem „może mieć”, ponieważ spędziłem wiele czasu na implementowanie pozostałych części i niestety nie miałem więcej czasu na przetestowanie tych fabryk.

Kiedy silnik zaczął działać tak, jak się tego spodziewaliśmy, ostatnim krokiem w refaktoringu było posprzątanie starych miejsc ze złym kodem i zastąpienie ich nowym tworem.

Zmodyfikowany silnik zawsze tworzył kompletny zestaw filtrów. Przed zmodyfikowaniem zapytania, każdy z filtrów sprawdzał, czy posiada poprawne parametry. Jeśli nie, filtr był ignorowany.

/**
 * Builds the search criterion based on Search Query Params.
 *
 * @param \Search\SearchQueryParams $params
 * @return void
 */
protected function buildSearchFilters(SearchQueryParams $params)
{
  // ...

  $this->criteria[] = $this->criterionFactory->createRoomCanHostEventOfTypeCriteria($params->getEventTypeId());
  $this->criteria[] = $this->criterionFactory->createRoomHasFeaturesCriteria($params->getRoomFeatureIds());
  $this->criteria[] = $this->criterionFactory->createVenueHasCateringOptionCriteria($params->getCateringOptionIds());
  $this->criteria[] = $this->criterionFactory->createRoomHasEnoughCapacityCriteria($params->getPeople());
  $this->criteria[] = $this->criterionFactory->createRoomHasPriceOfARangeCriteria($params->getPriceRangeIds());
  $this->criteria[] = $this->criterionFactory->createRoomHasStyleCriteria($params->getRoomStyleIds());

  // ...
}

Z refaktoringiem byliśmy w stanie pozbyć się długu technologicznego, który w przyszłości mógłby zastopować prace nad projektem. Ponadto wyróżniliśmy dodatkowe zalety:

 • Kontroler tylko akceptował żądania i zwracał odpowiedzi,
 • Powstała dedykowana fabryka do budowania obiektu SearchQueryParams,
 • Powstała dedykowana fabryka do budowania formularza wyszukiwarki,

Skąd pomysł na tego typu refaktoring? Inspirowałem się artykułem „Using Repository Pattern in Laravel 5” autorstwa Mirza Pasic.

Aktualizacja

Wiem, że w powyższym kodzie popełniłem błąd. Repozytorium powinno być traktowane jako kolekcja (nie powinno zawierać stanu). Tak więc, SearchRepository nie powinno zawierać właściwości $criteria. Metody applyCriteria oraz pushCriterion powinny zostać usunięte. W rezultacie, metoda getItems wymaga tylko jednego parametru - CriteriaCollection - kolekcji, która zawiera utworzone kryteria.

W powyższym rozwiązaniu kryteria były budowane i dołączane do SearchRepository. Teraz kryteria są dołączane do kolekcji (CriteriaCollection). Bazując na tej kolekcji, mogę pobrać konkretne wyniki.

/**
 * Builds the search criterion based on Search Query Params.
 *
 * @param \Search\SearchQueryParams $params
 * @return void
 */
protected function buildSearchFilters(SearchQueryParams $params)
{
  // ...

  $this->collection->add(
    $this->criterionFactory->createRoomCanHostEventOfTypeCriteria($params->getEventTypeId())
  );

  $this->collection->add(
    $this->criterionFactory->createVenueHasCateringOptionCriteria($params->getCateringOptionIds())
  );

  $this->collection->add(
    $this->criterionFactory->createRoomHasEnoughCapacityCriteria($params->getPeople())
  );

  // ...
}

Natomiast metoda SearchRepository::getItems() wygląda następująco:

/**
 * @param \Search\Criteria\CriteriaCollection collection
 * @return array
 */
public function getItems(CriteriaCollection $collection)
{
  // ...

  foreach ($collection->getAll() as $item) {
    $item->apply($query);
  }

  // ...
}