blog.pomek.pl

ToDo: Tu powinna być jakaś mądra, życiowa sentencja…

Czy feedback ulepsza tworzenie aplikacji?

Kategoria: Software Development Data publikacji:

Czym właściwie jest retrospekcja? Podążając za definicją z Wikipedii - generalnie oznacza to spojrzenie na wydarzenia, które miały już swoje miejsce. W tym momencie powinieneś zapytać siebie - dlaczego programiści muszą przypominać sobie sytuacje z przeszłości?

Celem retrospekcji jest „zrobienie małego kroku wstecz, aby następnie zrobić duży krok w przód”. Co to znaczy? Podczas retrospekcji powinniście rozważyć dwa typy sytuacji w kontekście projektu: te negatywne, które były przyczyną różnych problemów (komunikacyjnych, technicznych, etc), oraz te pozytywne, z których jesteście dumni i z satysfakcją chcielibyście je doświadczyć jeszcze raz w przyszłości. Każda ze zgłoszonych uwag powinna być przedyskutowana w szczegółach podczas tej retrospekcji.

W ramach podsumowania retrospekcji, powinny zostać spisane wnioski, którymi możemy podzielić się z innymi. Na podstawie spisanych wniosków, możemy sobie w przyszłości odpowiedzieć na pytanie - „czy udało nam się uniknąć problemów, które wcześniej zidentyfikowaliśmy?”.

Zdecydowałem się zorganizować techniczną retrospekcję, której celem było podsumowanie naszego ostatniego projektu. Na jego temat powstało na blogu obszerne case study.

Ponieważ ja byłem organizatorem retrospekcji, to właśnie mnie przypadła rola prowadzącego. W czasie spotkania głównie skupiłem się się na metodach jakie zostały użyte do zbudowania aplikacji, włączając w to przyjęte zasady, użyte biblioteki, technologie oraz zewnętrzne serwisy, które sprawiały nam problemy.

Wszystkie przedyskutowane tematy zostały pogrupowane według kategorii: zarządzanie projektem, testy jednostkowe aplikacji, zasady pisania kodu, nieoptymalny kod JavaScript, konieczność instalacji Grunta obok Gulpa, problemy z Elixirem, automatyczne testy interfejsu użytkownika, "code review" oraz dokumentacja techniczna projektu.

Każdy przywołany temat przyniósł interesującą i merytoryczną dyskusję w której każdy mógł dodać swoje 3 grosze. Podsumowując każdy przedyskutowany temat, sformułowaliśmy krótką konkluzję, która pomoże nam osiągnąć konkretny cel w najbliższym projekcie.

Wierzę, że każdy zespół programistów powinien organizować techniczne retrospekcje po zakończonym projekcie. Ta krótka dyskusja to dobrze zainwestowany czas, który z pewnością zaprocentuje w przyszłości.

Twoje wnioski mogą pomóc innym programistom uniknąć problemów, z którymi miałeś doczynienia.