blog.pomek.pl

ToDo: Tu powinna być jakaś mądra, życiowa sentencja…

String Calculator i pierwszy kontakt z TDD

Kategoria: PHP Data publikacji:

Niedawno napisałem artykuł na temat testów jednostkowych, którego treść mocno skupiła się na teorii. Nie pokazałem żadnych narzędzi ani sposobów jak takie testy pisać. W tym artykule rozwiążę krótkie ćwiczenie (Code Kata) zgodnie z metodyką TDD. Jako ciekawostkę dodam, swój pierwszy kontakt z TDD jak i testami, również doświadczyłem z tym zadaniem.

Słowem krótkiego wstępu, czym jest wyżej wspomniane Code Kata? Kata to słowo pochodzenia japońskiego, które ogólnie oznacza wykonywanie ćwiczeń. Natomiast Code Kata to ćwiczenia programistyczne, które mają na celu pomóc programiście ulepszyć swoje umiejętności.


Tematem dzisiejszego artykułu będzie ćwiczenie „String Calculator”. Zanim jednak zaczniemy, potrzebujemy kilku narzędzi oraz reguł, które musimy przestrzegać:

 • zainstaluj PHPSpec w miejscu, gdzie będziesz rozwiązywał zadanie; PHPSpec to biblioteka pozwalająca opisywać zachowanie klas w PHP,
 • jeśli zamiast PHPSpec wolisz użyć PHPUnit - nie widzę przeszkód,
 • zadania rozwiązuj zgodnie z zasadą Red-Green-Refactor; najpierw test nieprzechodzący, następnie test przechodzący, na końcu refaktoring kodu,
 • nie zaglądaj do pozostałych zadań; interesuje nas konkretny punkt w danym momencie,
 • rozwiązuj tylko jeden punkt zadania w tym samym czasie; celem jest nauka pracy inkrementalnej, stopniowej,
 • pamiętaj żeby testować tylko prawidłowe dane wejściowe; to są ćwiczenia i nieprawidłowy input nas nie interesuje.

String Calculator

Tematem ćwiczenia jest napisanie klasy StringCalculator, której zadaniem będzie dodawanie liczb zapisanych w postaci stringu. Początkowo dane wejściowe będą bardzo proste. Wraz z kolejnymi etapami, poziom skomplikowania danych wejściowych będzie rósł.

Zadanie 1.

Celem zadania jest stworzenie metody, która dla pustego stringu zwróci 0, dla jednej liczby - wartość tej liczby, a dla dwóch - ich sumę. Na początek utwórzmy klasę StringCalculator.

$ bin/phpspec desc StringCalculator

Następnie sprawdźmy, czy test przejdzie. Pierwsze uruchomienie polecenia powinno wygenerować za nas odpowiednia klasę, która będzie spełniać warunki utworzonego testu.

$ bin/phpspec run

Ze specyfikacji zadania wiemy, że metoda int add(string numbers) może przyjąć jako argument pusty string, jedną liczbę lub dwie liczby i zwrócić ich sumę. Dla pustego stringu metoda powinna zwrócić wynik 0. Na podstawie fragmentu specyfikacji, możemy opisać zachowanie klasy. Dodajmy metodę do testu (klasa StringCalculatorSpec):

// Test
function it_returns_0_for_empty_string()
{
  $this->add("")->shouldReturn(0);
}

Wynik tego testu będzie negatywny. Metoda add jeszcze nie istnieje. Spec utworzy ją za nas, ale o implementację musimy już sami zadbać:

// Implementacja
public function add($numbers)
{
  return 0;
}

Metoda StringCalculator::add w tym momencie robi dokładnie to, czego wymaga specyfikacja. Dołóżmy kalkulatorowi nowe zachowanie - jeśli prześlemy jedną liczbę, metoda niech zwróci jej wartość.

// Test
function it_returns_1_for_1()
{
  $this->add("1")->shouldReturn(1);
}

// Implementacja
public function add($numbers)
{
  if (empty($numbers)) {
    return 0;
  }

  return (int)$numbers;
}

Nasza klasa radzi już sobie z pustym stringiem i jedną liczbą. Nauczmy ją dodawać dwie liczby:

// Test
function it_returns_5_for_2_and_3()
{
  $this->add("2,3")->shouldReturn(5);
}

// Implementacja
public function add($numbers)
{
  // ...

  $numbers = explode(",", $numbers);
  return array_sum($numbers);
}
Zadanie 2.

Pierwszy punkt zadania za nami. Następną cechą jaką powinien wyróżniać się nasz kalkulator jest możliwość dodawania nieograniczonej liczby cyfr. Sprawdźmy to na kilku przypadkach:

// Dokładaj po jednej metodzie do testu i sprawdź czy przechodzą
// Jeśli wynik jest negatywny, spraw by stał się pozytywny
function it_returns_6_for_1_and_2_and_3()
{
  $this->add("1,2,3")->shouldBe(6);
}

function it_returns_10_for_1_and_2_and_3_and_4()
{
  $this->add("1,2,3,4")->shouldBe(10);
}

function it_returns_15_for_1_and_2_and_3_and_4_and_5()
{
  $this->add("1,2,3,4,5")->shouldBe(15);
}
Zadanie 3.

Następną cechą kalkulatora powinna być możliwość dodawania liczb rozdzielonych znakiem nowej linii, a nie jak dotychczas tylko przecinkiem:

// Test
function it_returns_6_for_1_new_line_and_2_and_3()
{
  $this->add("1\n2,3")->shouldBe(6);
}

// Implementacja
public function add($numbers)
{
  // ...

  $numbers = str_replace("\n", ",", $numbers);
  $numbers = /* ... */

  // ...
}
Zadanie 4.

Kolejną cechą kalkulatora jest możliwość zmiany znaku, który rozdziela dodawane liczby. Domyślnie jest to przecinek. Dane wejściowe definiujące nowy separator wyglądają nastepująco: //[delimiter]\n[numbers...].

Wszystkie poprzednie scenariusze również muszą przechodzić.

// Test
function it_adds_numbers_with_different_delimeter()
{
  $this->add("//;\n1;2")->shouldBe(3);
  $this->add("//,\n3,4")->shouldBe(7);
  $this->add("//$\n5$6")->shouldBe(11);
}

// Implementacja
public function add($numbers)
{
  // ...

  $separator = ",";

  if (preg_match('#//(.*)\n(.*)#', $numbers, $matches)) {
    $separator = $matches[1];
    $numbers = $matches[2];
  }

  $numbers = str_replace("\n", $separator, $numbers);
  $numbers = explode($separator, $numbers);

  // ...
}
Zadanie 5.

Kalkulator nie potrafi dodawać liczb ujemnych. Musimy go przed tym zabezpieczyć. Jeśli wprowadzimy liczby ujemne, kalkulator powinien rzucić wyjątek wskazujący nieprawidłowe liczby.

// Długa nazwa testu dokładnie opisuje pożądane zachowanie
function it_throws_an_exception_when_given_string_contains_negative_numbers()
{
  $exception = new \InvalidArgumentException('Negative numbers are not supported: -1, -3');

  $this->shouldThrow($exception)->duringAdd("-1,2,-3");
  $this->shouldThrow($exception)->duringAdd("//;\n-1,2,-3");
}

// Implementacja
public function add($numbers)
{
  // ...

  $negativeNumbers = [];

  foreach ($numbers as $number) {
    if ($number < 0) {
      $negativeNumbers[] = $number;
    }
  }

  if (!empty($negativeNumbers)) {
    $message = sprintf('Negative numbers are not supported: %s', implode(', ', $negativeNumbers));
    throw new \InvalidArgumentException($message);
  }

  // ...
}

W tym miejscu warto się zastanowić, czy możemy w jakiś sposób oddelegować część zadań do prywatnych metod. Nowo powstały kod w metodzie wydzieliłbym do prywatnej metody validateInput(array $numbers), która zajęłaby się sprawdzaniem poprawności liczb.

Po każdym refaktoringu należy się upewnić, czy testy wciąż przechodzą!

Zatrzymaj się, jeśli jesteś początkującym

Jeśli powyższe cechy kalkulatora sprawiały Ci problem, potraktuj dodatkowe zadania jako ciekawostkę.

Zadanie 6.

Następnym zadaniem jest wbudowanie w kalkulator filtru, który będzie ignorował liczby większe od 1000.

// Test
function it_ignores_numbers_bigger_than_1000()
{
  $this->add('2,1001')->shouldBe(2);
  $this->add('2,1000')->shouldBe(1002);
}

// Implementacja
// Dokładamy filtr, który musi wykonać się przed funkcją array_sum
public function add($numbers)
{
  // ...

  return array_sum(array_filter($numbers, function ($number) {
    return $number <= 1000;
  }));
}
Zadanie 7.

Zbliżamy się do końca. Kolejnym zadaniem jest możliwość zdefiniowania separatora o dowolnej długości znaków.

// Test
function it_adds_numbers_with_different_length_of_delimeter()
{
  $this->add("//[;;;]\n1;;;2")->shouldBe(3);
  $this->add("//[,,,]\n3,,,4")->shouldBe(7);
  $this->add("//[$$$]\n5$$$6")->shouldBe(11);
}


// Implementacja
public function add($numbers)
{
  // ...

  if (preg_match('#//(.|\[(.*)\])\n(.*)#', $numbers, $matches)) {
    $separator = $matches[2] ?: $matches[1];
    $numbers = $matches[3];
  }

  // ...
}
Zadanie 8.

Przedostatnim zadaniem jest możliwość zdefiniowania kilku separatorów w ramach pojedynczego zestawu wejściowego. Składnia wejścia jest następująca: //[delim1][delim2]\n[numbers...].

// Test
function it_adds_numbers_with_differents_delimeters()
{
  $this->add("//[*][%]\n1*2%3")shouldBe(6);
  $this->add("//[*][%][#]\n1*2%3#4")->shouldBe(10);
}

// Implementacja
public function add($numbers)
{
  // ...

  // Rozwiązanie działające, ale nie-za-ciekawe
  // TODO: Po ukończeniu całości wrócimy do tego miejsca
  if (preg_match('#//(.|\[([^\]]+)\])\n(.*)#', $numbers, $matches)) {
    $separator = $matches[2] ?: $matches[1];
    $numbers = $matches[3];
  } elseif (preg_match('#//(\[(.*)\]){1,}\n(.*)#', $numbers, $matches)) {
    $separator = explode('][', $matches[2]);
    $numbers = $matches[3];

    $numbers = str_replace($separator, ',', $numbers);
    $separator = ',';
  }

  // ...
}
Zadanie 9.

Ostatnim zadaniem jest możliwość definiowania separatorów dłuższych niż jeden znak.

// Test
function it_adds_numbers_with_differents_delimeters_and_unknown_length_of_delimeter()
{
  $this->add("//[*][%%]\n1*2%%3")->shouldBe(6);
  $this->add("//[*][%%][###]\n1*2%%3###4")->shouldBe(10);
}

W tym momencie posiadamy działający zgodnie ze specyfikacją kalkulator. Czy jestem zadowolony z kodu, który napisałem? Nie. Przedostatnie zadanie moim zdaniem jest najtrudniejsze i rozwiązanie do niego powinno być bardziej przejrzyste. Posiadam gotowy zestaw testów dla każdego punktu ze specyfikacji, dlatego mogę bez obaw refaktoryzować kod. Jeśli coś przestanie działać, moje testy to wykryją.


Gotowe rozwiązanie wraz z testami jest dostępne na Githubie - https://github.com/pomek/tdd-string-calculator. Na wstępie zaznaczyłem, że miałem okazję rozwiązać to zadanie wcześniej. Udostępniłem w tym samym repozytorium poprzednie rozwiązanie. Pierwotnie poszedłem na skróty i nie naprawiłem błędów. Tym razem wyciągnąłem wnioski i kod dokładnie odzwierciedla wymogi specyfikacji.

Podsumowanie

W ramach podsumowania przedstawię kilka wniosków, które mi się nasunęły:

 • pisz tyle kodu ile faktycznie potrzeba,
 • nie twórz idealnych rozwiązań za pierwszym razem; najpierw zdaj test, później poprawiaj/ulepszaj,
 • dbaj o jakość testów, od ich przejrzystości zależy dokumentacja klasy,
 • spłacaj dług technologiczny możliwie jak najszybciej; czym później, tym bardziej nie będzie Ci się tego chciało poprawiać.