blog.pomek.pl

ToDo: Tu powinna być jakaś mądra, życiowa sentencja…

Protractor - testowanie end-to-end wielojęzycznych stron

Kategoria: JavaScript Data publikacji:

Testy end-to-end pozwalają zautomatyzować proces testowania aplikacji. Jeśli nasz projekt będzie dostępny tylko w jednym języku, to nie powinniśmy mieć większych problemów z napisaniem takich testów. Problem zaczyna się pojawiać, kiedy nasze testy powinny pokrywać kilka wersji językowych. Poszczególne fragmenty aplikacji mogą różnić się nie tylko tekstami, ale również opcjami w polach formularzu, czy formatowaniem liczb.

Definicja problemu

Ten artykuł nie pokaże Ci w jaki sposób pisać testy e2e. Nie będzie również o tym czym jest Protractor i jak go użyć. Nie wykluczone, że w przyszłości powstanie wpis, który rozjaśni te wszystkie tajemnicze pojęcia, ale w tym momencie zakładam, że znasz te narzędzie oraz testy e2e nie są dla Ciebie odkryciem.

Więc, w czym problem? Piszemy testy, odpalamy w konsoli polecenie, wirtualny użyszkodnik wchodzi na stronę, wypełnia formularze i sprawdza, czy aplikacja poprawnie odpowiada na jego żądania. Mniej więcej wszystkie testy end-to-end można wpisać w ten schemat. Elementami stałymi każdego testu (niezależnie od języka strony) są formularze oraz zachowanie aplikacji.

Możemy zatem napisać dwa razy taki sam test - dla strony wyświetlanej w języku polskim, jak i w języku angielskim. Utrzymanie takiego testu będzie problemem - powtarzanie kodu nie jest zjawiskiem akceptowanym. Jeśli w aplikacji coś się zmieni, testy również muszą zostać zmienione. Do zmiany mamy co najmniej dwa testy (zakłądając, że mamy aplikację dwujęzyczną). Pojedynczy przypadek nie będzie problemem. Co jednak w sytuacji, kiedy testów mamy więcej?

Jeden test obsługuje kilka przypadków

Jeden test powinien obsługiwać jedną ściężkę. Czy możemy napisać mechanizm, który uruchomi raz napisane testy kilka razy, z uwzględnieniem aktualnego języka w aplikacji? Ostatnio miałem okazję odpowiedzieć sobie na to pytanie. Rozwiązaniem problemu będą dwie klasy.

Przeanalizujmy pierwszą z nich - TestParser (kluczem są komentarze):

"use strict";

/**
 * Zadaniem tej klasy jest parsowanie scenariuszy testowych, które są takie same
 * zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej.
 *
 * Obiekt `pageUrls` powinien być zdefiniowany według reguł:
 *  - klucz = nazwa języka,
 *  - wartość = url do strony
 *
 * @param {Object <string, string>} pageUrls
 * @param {Context} context [context=undefined]
 * @constructor
 */
let TestParser = function (pageUrls, context) {
  this.pageUrls = pageUrls;
  this.context = context;
};

/**
 * Przykładowe wejście (parametr `testCases`):
 * {
 *   'should contain logo': () => {
 *     expect(aboutUs.logo.isDisplayed()).toBeTruthy();
 *   }
 * }
 *
 * @param {Object <string, Function>} testCases
 */
TestParser.prototype.parse = function (testCases) {
  let self = this,
    items = Object.keys(testCases);

  Object.keys(this.pageUrls).forEach(lang => {
    // W ten sposób newLang otrzymuje poprawną wartość, a nie ostatnią
    // zapisaną w zmiennej lang (kopiowanie parametru)
    (function (newLang) {
      describe(newLang.toUpperCase(), () => {
        beforeEach(() => {
          browser.get(this.pageUrls[newLang]);
        });

        items.forEach(row => {
          // Dzięki wrapperowi, podczas uruchamiania testów, context
          // może przyjąć odpowiednie wartości
          let wrapper = function() {
            if (self.context) {
              self.context.setLang(newLang);
            }

            return testCases[row].call(this);
          };

          it(row, wrapper);
        });
      });
    }.bind(this))(lang);
  });
};

module.exports = TestParser;

TestParser wykorzystuje drugą klasę Context. Podobnie jak wcześniej - przyjrzyj się komentarzom:

"use strict";

/**
 * Obiekt kontekstu jest wykorzystywany podczas testów.
 * Przed uruchomieniem testu, parser ustawia odpowiednie wartości parametrów.
 *
 * Dzięki temu, przypadki testowe mogą być takie same dla różnych języków,
 * a sam język można wykryć i ustawić odpowiedni parametr testu.
 *
 * @constructor
 */
let Context = function () {
  /**
   * @type {string}
   */
  this.lang = null;
};

/**
 * @param {string} lang
 * @returns {void}
 */
Context.prototype.setLang = function (lang) {
  this.lang = lang;
};

/**
 * @returns {string}
 */
Context.prototype.getLang = function () {
  return this.lang;
};

/**
 * @returns {boolean}
 */
Context.prototype.isPolishUrl = function () {
  return this.lang === 'pl';
};

/**
 * @returns {boolean}
 */
Context.prototype.isEnglishUrl = function () {
  return this.lang === 'en';
};

module.exports = Context;

Te dwie klasy wyrywkowo wykorzystują nowości wprowadzone w ES2015. Wyrywkowo, ponieważ ten kod jest uruchamiany w przeglądarce (i nie jest kompilowany przez inne narzędzia), a te jeszcze nie intepretują zapisu ES2015 poprawnie.

Jak wspomniałem w komentarzach klas - ich użycie pozwala napisać jeden test, który zostanie uruchomiony na każdej stronie, które zostaną zdefiniowane.

Jak to wygląda w praktyce?

Przyjrzyjmy się przykładowi poniżej:

// obiekty TestParser i Context można wczytać za pomocą require

describe('Recipient view', () => {
  const context = new Context(),
    page = require('./pages/recipients.po'), // https://github.com/angular/protractor/blob/master/docs/page-objects.md
    testParser = new TestParser({
      pl: '/pl/odbiorcy',
      en: '/en/recipients'
    }, context);

  testParser.parse({
    'should display logo': () => {
      if (context.isPolishUrl()) {
        expect(page.logoPl.isPresent()).toBe(true);
        expect(page.logoEn.isPresent()).toBe(false);
      }

      if (context.isEnglishUrl()) {
        expect(page.logoPl.isPresent()).toBe(false);
        expect(page.logoEn.isPresent()).toBe(true);
      }

      const expectedPrice = (context.isPolishUrl()) ? '100,00' : '100.00';
      expect(page.Price.isPresent()).toBe(expectedPrice);
    }
  });
});

Podczas uruchamiania powyższego zestawu testów, wykonany zostanie kod:

describe('PL', () => {
  beforeEach(() => {
    browser.get('/pl/odbiorcy');
  });

  it('should display logo', /* ... */);
});

describe('EN', () => {
  beforeEach(() => {
    browser.get('/en/recipients');
  });

  it('should display logo', /* ... */);
});

Podsumowując

Dzięki klasom TestParser oraz Context udało się rozwiązać problem testowania stron wielojęzycznych. Test mógł się lekko skomplikować, ale jeśli przyjdzie nam coś w w nich zmieniać, to zmienimy to tylko w jednym miejscu.

Kod, który znajduje się w testowanej funkcji można wydzielić do mniejszych modułów. W ten sposób możemy uniknąć nadmiaru instrukcji warunkowych, co prowadzi do zwiększenia czytelności testów.

Znasz inny sposób, który rozwiązuje poruszony przeze mnie problem? Daj znać. Chętnie zapoznam się z innymi rozwiązaniami!